CERTIfiCERede Specialister

 

BJERGS BÆREDYGTIGHEdsspecialister

Vi er et hold af specialister der værner om BJERGs kernekompetence – at designe, rådgive og projektere passiv- og lavenergihuse.  Alle skitserende, projekterende og tilsynsførende medarbejdere er videreuddannet til certificerede passivhusdesignere, derved sikrer vi et solidt udgangspunkt for at opnå de højest mulige energimæssige kriterier.

Omtrent 80% af tegnestuens projekter, både tidligere og nuværende, har siden 2007 år været passivhuse og lavenergibyggerier. Passivhusprojekterne om­handler både passivhusrenoveringer med afsæt i totaløkonomiske analyser og beregninger, samt passivhus-nybyggeri. Passivhuspro­jekterne er udført for både private bygherrer, boligselskaber og kom­muner. BJERG har gennem de seneste år videreuddannet flere medarbejdere til certificerede DGNB- og BREE­AM-konsulenter.

Den holistiske tilgang til begrebet bæredygtighed, er en nødvendig måde at beskue den påvirkning, de konsekvenser og den indflydelse som vores bygninger har på sted, miljø og sam­fund. Både nu og i fremtiden.

Certificeringer 

DGNB

breeam

passivhuse

CENTRAL GODKENDING

Vi har Central Godkending for Projekterende i Norge. Denne godkending er en kvalitetsordning, som beskriver firmaets seriøsitet og kompetencer baseret på dokumenteret udir, praksis og kvalitetssikrings rutiner. Med central godkending viser firmaet at det:

  • har de rette kompetencer til at udføre opdrag i byggesager
  • opfylder de lovpålagte krav til drift
  • har betalt skatter og afgifter

Specialister