Permakultur

Permakultur betyder ”Permanent agrikultur”, eller det man også kan kalde vedvarende dyrkning. Man beplanter et areal, og udtænker det på en sådan måde, at så snart bedet er ordentligt etableret, passer det sig selv, og så skal man år efter år blot nyde beplantningen og høste det udbytte, der vil komme i form af frugter, bær, spiselige blomster osv.

Hos Bjerg Arkitektur benytter vi disse principper til at lave spiselige bede, der kræver minimal vedligeholdelse, det første eller de første år skal man forvente, man skal holde øje med ukrudt, indtil de ønskede planter har tilgroet bedet, så der ikke er plads til ukrudt, dette kan opnås hurtigere ved at plante flere planter pr. kvadratmeter.

Permakultur handler om den permanente løsning, og derfor tager den udgangspunkt i, hvordan naturen at opbygget, da planter og træer her harmonere og har fundet permanente tilstande, hvor mennesker ikke har lavet indgreb. For at forstå, hvordan disse tilstande opstår, skal vi forstå, hvordan naturen er opbygget. Vi har valgt at tage udgangspunkt i, der er 9 forskellige lag af planter, som kan forekomme i den private have som ses nedenfor:

Permakultur

Disse 9 lag, er vigtige at tænke ind i designet, hvis man vil efterligne naturen. Nogle haver er uegnet til nogle af lagene og dette er okay, og justeres efter ønske.

I den private og vedligeholdelsesfrie have er det vigtigt at indtænke forskellige lag for at udkonkurrere ukrudt, og ønsker man en have med bær og frugter indtænkes der nærringsfikserende planter, altså planter der har en egenskab til at optage nærring fra luften, og binde den i jorden og plantemateriale, så som plantens grene og blade. Dette gør at disse planter helt naturligt vil gøde din have, og hjælpe med at sørge for bærbuske, frugt og nøde træer bliver ved med at producere frugter.

På denne måde kan vi udnytte mange af de fantastiske egenskaber naturen har, til at lave haver, som både er flotte, giver os mad, hjælper biodiversiteten og miljøet, og hvor vi ikke skal knokle for at vedligeholde haven.