Biuro

23 June, 2016 11:26

Tegnestuen

PROFIL

BJERG ARKITEKTUR er en traditionsrig tegnestue, der har mange kvalitetsbyggerier bag sig, siden opstarten i 1987.

Tegnestuen har siden 2007 arbejdet intensivt med energirenoveringer og passivhusbyggerier, idet ca. 80 % af tegnestuens projekter siden har omhandlet passivhuse og lavenergibyggerier og har dermed opnået en helt unik viden på området indenfor energioptimeret og bæredygtig arkitektur.  Passivhusprojekterne omhandler både passivhusrenoveringer, samt passivhus-nybyggeri med afsæt i totaløkonomiske analyser og beregninger udført af kompetente medarbejdere.

ORGANISATIONSFORM

BJERG ARKITEKTUR beskæftiger over 30 tværfaglige, kompetente og engagerede medarbejdere, som der i gennemsnit har mere end 13 års erfaring. Medarbejderne udgør et sammentømret team med klare rollefordelinger, hvilket resulterer i at der er styr på alle aspek­ter af projekterne helt fra idefasen til færdig opførelse og eftersyn. Tegnestuen er organisatorisk opbygget med en bestyrelse og den daglige ledelse styres af direktør Kjeld Bjerg og afdelingsarkitekterne/partnerne, i tæt dialog med alle medarbejdere.

GEOGRAFISKE ARBEJDSOMRÅDER

Tegnestuen består af 3 afdelinger geografisk placeret rundt om i Danmark, med en afdeling i Hjørring, Aalborg og København, hvilket gør at vi er repræsenteret i hele landet. Vi betragter derfor hele landet som vores potentielle arbejdsplads. Vi har derudover også en afdeling i Oslo og Warszawa, hvilket lykkes i kraft af vores mobile medarbejdere. Yderligere har tegnestuen et satellitkontor i Viborg i fællesskab med den jyske tegnestue Meissner+Sigh.

ARKITEKTUR & RÅDGIVNING

Vi udfører som arkitektfirma både bygherrerådgivning og total­rådgivning for både private og offentlige bygherrer, samt samarbe­jder fleksibelt og engageret i projekterings- og rådgiverteams.
Vores opgaver spænder vidt – almene boliger, større erhvervsbyg­gerier, pleje- og psykiatrisektoren, villaer, kulturhuse/idrætsfaciliteter, skoler og børnehaver, etc. Gennem årene har vi ligeledes opført mange nye almene boliger. Ofte arbejder vi med eksempelvis bygningsforhold og vores stab har derfor stor ekspertise og erfaring i om- og tilbygninger.

Vi varetager gerne hele byggeprocessen – fra idé til det fuldførte byggeri – vi lytter og inddrager brugergrupper og bygherren i alle byggeriets faser. Dette er af allerstørste vigtighed, specielt i byggeri­er, hvor mange parter skal høres. Vi er vant til at håndtere disse proc­esser i både boligsociale relationer som i forbindelse med interne brugergrupper og den private bygherre.

Se mere om tegnestuens ydelser her.

PRÆMIERINGER

Vores tegnestue har mod­taget flere arkitekturpriser og nomineringer for vores kvalitetsarkitekt og unikke bære­dygtige tilgang, senest i 2015, hvor det bæredygtige fritidshus Dyrstien i Tornby, Nordjylland, blev præmieret.

I 2014 hvor vores passivhustilbygning med ny hovedindgang til Hjørring Gymnasium blev præmieret og 2013 blev det nye passivhus ældrecenter Svanelundsbakken ligeledes præmieret. Begge priser er uddelt af Hjørring Kommune.

BJERG INNOVATION

I 2010 opstartede tegnestuen det første danske passivhuscenter i dag kaldet bjerg innovation. Herigennem rådgiver og uddanner vi eksterne energikonsulenter og, som den eneste arkitekttegnestue i Danmark, foretager vi certificering af passivhusbygningskomponen­ter samt passivhuse både ved nybyggeri og ved passivhusrenover­inger. BJERG ARKITEKTURs unikke viden indenfor passivhusområdet videreformidles via oplæg og papers til den årlige nordiske pas­sivhuskonference.

FAKTA

Aktieselskab
Grundlagt i 1987
CVR nr. 19711285

Beskæftiger ca 30 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger

Tlf: +45 9892 7100
Mail: info@bjerg.nu

BJERG LIVE