Mateusz Szymon Płoszaj-Mazurek

Życiorys

Architekt, Certyfikowany Projektant Budownictwa Pasywnego
Birthyear 1991
Educated 2016
Employed since 2014

Wykształcenie

Bachelor of Science in Architecture (Warsaw)
Master of Science in Technology in Archtiecture (Aalborg)

Obowiązki

Efektywność Energetyczna
Ekologia
Koncepcje Architektoniczne
Modelowanie 3D
Passivhaus
Prowadzenie projektów
Wizualizacje
Zrównoważony Rozwój

Opis

Mateusz pracuje jako architekt, specjalizujący się w zrównoważonym rozwoju, ekologii i efektywności energetycznej. W Bjerg Arkitektur Polska odpowiada za energetykę, zrównoważony rozwój i analizy ekologiczne realizowanych projektów. Pracował przy projekcie Namysłów Kindergarten – pierwszym budynku pasywnym i aktywnym w Polsce.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Architektury na Uniwersytecie w Aalborgu w Danii oraz inżynierskie na Politechnice Warszawskiej, Wydział Architektury w Polsce. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej, zajmując się tematem Zintegrowanego Procesu Projektowego i Efektywności Energetycznej.

Mateusz jest projektantem domu pasywnych. Zdobył także nagrody w różnych konkursach architektonicznych. Mając doświadczenie z pracy i szkół z Polski i Danii, ma nadzieję rozwijać współpracę pomiędzy tymi krajami.