Modułowo Komfortowo Kompaktowo

28 January, 2019 14:55

„Jeśli, myśląc o budownictwie przyszłości, skupimy się tylko na energooszczędności – stracimy.” O kompleksowym podejściu do nowoczesnego budownictwa modułowego w standardzie pasywnym, spełniającym wymogi standardu Multi Comfort rozmawiano 22 stycznia 2018 roku w Warszawie podczas briefingu prasowego i debaty polsko-duńskiej z udziałem ekspertów Multi Comfort Saint-Gobain, BJERG Arkitektur, NILAN i ELMOT.

Podczas briefingu prasowego szczegółowo omówiono specyfikę i kryteria realizacji budynków w najwyższym standardzie dla budownictwa Multi Comfort Saint-Gobain w kontekście poszanowania zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Dokonano charakterystyki urządzeń i systemów dostarczanych przez firmę NILAN, które w innowacyjny sposób realizują ideę kompaktowości w zakresie m.in.  wentylacji mechanicznej, zapewniającej zdrowy klimat i komfort w budynkach, niskie zużycie energii z poszanowaniem środowiska naturalnego. Omówiono także zasady projektowania budynków pasywnych zgodnie ze standardem Passivhaus.

Briefing zakończyło biuro architektoniczne BJERG, które przedstawiło katalog 12 jednorodzinnych modułowych domów spełniających wymogi standardu Multi Comfort z możliwością personalizacji. To pierwszy taki w Polsce katalog stworzony we współpracy z firmą ELMOT, w oparciu o doświadczenia architektów i producenta zgromadzone podczas wieloletniej  realizacji obiektów o różnym przeznaczeniu w Skandynawii. Daje on inwestorom możliwość wyboru spośród kilkunastu różnorodnych projektów, gwarantujących niskie zużycie na poziomie budynku pasywnego przy jednoczesnym zapewnieniu 4 komfortów: termicznego, dobrej jakości powietrza, wizualnego i akustycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem domów modułowych firmy Elmot, wg. projektu Bjerg Arkitektur:

BJERG LIVE