Pasywne Przedszkole w Podkowie Leśnej

REALIZACJA

2019

ZAKRES

Projekt Kompleksowy, Projekt koncepcyjny

Opis

PRZEDSZKOLE PASYWNE w Podkowie Leśnej, to budynek służący lokalnej społeczności. Zaprojektowany tak, aby pomieścić cztery sale przedszkolne, mały oddział żłobkowy i salę wielofunkcyjną. Jest on odpowiedzią na potrzebę wymiany urokliwego, choć mocno wyeksploatowanego
budynku istniejącej w tym miejscu, starej placówki edukacyjnej.

Główną ideą przestrzenną obiektu, jest fukcjonalne owinięcie bryły wokół dziedzińca z rosnącym pośrodku drzewem. Stanowi to symboliczne podkreślenie, przyświecających całemu założeniu, ekologicznych wartości. Układ funkcjonalny dostosowano do stron świata, tak by zmaksymalizować zyski cieplne od światła słonecznego w miesiącach zimowych. Ażurowa elewacja, zmiękczająca zarysy budynku licznymi występami, i ażurowymi rytmami z pionowych desek, stapia architekturę z naturalnym otoczeniem, jednocześnie regulując nasłonecznienie i chroniąc obiekt przed przegrzewaniem w lecie.

Projekt przewiduje zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji modułowej, która daje szansę na błyskawiczną wymianę starego budynku na nowy, przy zachowaniu wysokiej jakości rozwiązań technicznych, w tym, wymaganej w budownictwie pasywnym, doskonałej izolacji i szczelności. Nowa forma niskiej, dwukondygnacyjnej bryły, ma wpisać się w zielony charakter okolicy miasta-ogrodu. Zastosowana na niej drewniana fasada buduje kameralny nastrój, a przewidziane w zagospodarowaniu terenu tarasy, pozwalają na pełne korzystanie z natury otaczającej budynek.

SIMILAR PROJECTS