Wnętrza aquaparku Trzy Fale

REALIZACJA

2017, W budowie

ZAKRES

Projekt koncepcyjny

Opis

Projekt wnętrz Aquaparku Trzy Fale, jest dostosowaniem jego wewnętrznych funkcji i wizerunku, do potrzeb wszystkich mieszkańców lokalnej społeczności, w tym osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci. W opartej o zasady skandynawskiego designu pracy, architekci zaproponowali czytelny kod kolorystyczny, prowadzący użytkowników wewnątrz budynku. Przyjęte w projekcie rozwiązania miały usprawnić działanie i poprawić wizerunek miejsca, zgodnie z filozofią leżącą u podstaw aquaparku dla wszystkich generacji mieszkańców Słupska.

Oprócz wnętrz, projekt objął również koncepcję przemodelowanej fasady i korekt w zagospodarowaniu terenu, które połączyłyby budynek z okolicą i pozwoliły na liczne aktywności w plenerze. Nowy plan zagospodarowania, obejmował zarówno tereny rekreacyjne i zielone, jak i miejsca do plażowej siatkówki, surfingu, oraz gastronomii

Obecnie projekt wętrz jest realizowany, a postępy prac można śledzić na blogu: http://www.trzyfale.slupsk.pl/

SIMILAR PROJECTS