PRÆKVALIFICERET TIL UNDERVÆRKER

24 juni, 2019 8:06

BJERG Arkitektur A/S er med i puljen af prækvalificerede arkitektfirmaer i forbindelse med Realdanias kampagne UNDERVÆRKER.

Vi er glade for at være en del af det rådgiverhold, der fremadrettet skal bistå i forbindelse med Realdanias ildsjæles projekter.

Blandt vores medarbejdere har vi flere kompetente folk, der har arbejdet indgående med lokale projekter og arbejdsgrupper, der netop har et særligt fokus på den gode idé og et entusiastisk engagement i at få den gennemført.

Vi ser det som en spændende og vigtig opgave at lytte til arbejdsgrupper og ildsjæle, forstå og fornemme projektets karakter og impact på det aktuelle lokalområde og i en konstruktiv, gensidig proces at bidrage med vores faglighed i forhold til lovgivning, lokalplaner, økonomi, bæredygtighed, sociale aspekter og samlet set give projektet gennemførlighed og arkitektonisk kvalitet.

Realdania skriver i pressemedemeddelse:

Overvældende mange rådgivere vil hjælpe Underværker på vej. 72 er nu prækvalificeret til en liste, som ildsjæleprojekter i kampagnen fremover kan vælge fra.

Selvom ildsjæleprojekter ofte er små i skala og økonomi, kan den arkitektoniske barre godt sættes højt. Ildsjælene er pionerer og de kan ofte eksperimentere og vise nye veje, også når det gælder de fysiske løsninger.

Den rette rådgivning tidligt i processen kan hjælpe ildsjælene med at nå i mål, så de frivillige kræfter bag får tid og rum til at gøre det, de brænder for – både når det handler om at løse de konkrete behov, udfordre arkitekturen og skabe et løft af de fysiske rammer. Derfor indbød Underværker i starten maj 2019 arkitekter og landskabsarkitekter til at byde ind som rådgivere.

Interessen for at byde ind på at rådgive frivilligt ledede projekter i Underværker-kampagnen var overvældende stor. Nu er 72 rådgivere udvalgt, som kan bidrage med nye og kreative løsninger i ildsjæleprojekter af mindre skala.

De Underværker-projekter, som har brug for rådgivning, kan vælge at indbyde to-tre rådgivere til at afgive tilbud på løsninger, der kan hjælpe med at omsætte idéer til arkitektoniske løsninger af lille skala, men af højeste kvalitet.

Stor bredde i rådgivningskompetencer
Ansøgerne kom både fra store etablerede og fra små, nystartede rådgivningsvirksomheder, og der er stor bredde i kompetencerne. Feltet af rådgivere på den liste, som ildsjæleprojekterne nu kan vælge fra, byder på rådgivning i alt lige fra skitsering, proces- og byggestyring, projektering og myndighedsdialog. Listen inkluderer rådgivere, der er stærke inden for bæredygtige løsninger, genanvendelse, materialernes livscyklus, brug af træ og klimatilpasningsløsninger og rådgivere, der er stærke inden for bevaringsværdi, restaurering og omdannelser af industribyggeri, by- og naturrum, installationer, multifunktionalitet og tilgængelighed.

Foto: Ikke en Pind

BJERG LIVE