PRAGTEKSEMPLAR PÅ TOTALØKONOMISK RENOVERING

4 september, 2020 9:31

 

 

Danske Ark har valgt renoveringsprojektet Toftebo som pragteksempel på en bæredygtig renovering af almene boliger med økonomisk, social og miljømæssig merværdi. Renoveringen af Toftebo har samlet set reduceret bebyggelsens CO²-udledning med 89% og varmebehovet med 93%.

Renoveringen er et pragteksempel på, hvordan en totaløkonomisk tilgang til renovering muliggør en markant samfundsmæssig besparelse i både CO²-udledning og energi til opvarmning.

Boligbebyggelsen Toftebo blev oprindelig opført som etageboliger i 1950’erne og består i dag af 83 familieboliger med en blanding af 2-5 værelses lejligheder. Renoveringen af Toftebo fokuserer på at skabe de bedste forudsætninger for at reducere bebyggelsens energiudgifter, forbedre indeklimaet og højne komforten. Tidligere tændte beboerne i Toftebo allerede for varmen i september måned pga. træk og kuldegener, og efter renoveringen melder flere tilbage, at de først skruer op på termostaten i december. Der kan måles en helt konkret værdi for udlejer og beboere, idet bebyggelsens samlede energiforbrug er reduceret med 93%. Heraf er over 75% af energiforbruget til opvarmning i boligerne reduceret.

Renoveringen af Toftebo tager afsæt i passivhusstandarden, et superlavenergi-koncept, som stiller krav til, at komfort og indeklima opretholdes uden brug af aktive varme- og kølesystemer. At arbejde strategisk med et energiøkonomisk fokus, har gjort det muligt at renovere Toftebo til passivhusstandard inden for den almene ramme.

Beskrivelsen her på siden er taget fra Danske Arks publikation: ”RENOVERING – Eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger med økonomisk, social og miljømæssig merværdi”. Find hele publikationen her 

Læs en mere fyldestgørende beskrivelse af renoveringsprojektet Toftebo – eller blandt Danske Arks eksempler på projekter med merværdi.

BJERG LIVE