Råskitsen – 4.499 DKK

Råskitsen er det første skridt efter et indledende møde. Skitsen vil være et udkast i en håndtegning, der overordnet viser, hvilke potentialer, der kan være i haven på et konceptuelt plan. Derfor er der ikke inkluderet planteforslag og -lister i dette tilbud, på nær større bevoksninger.

Dette tilbud indeholder materiale så som:

Råskitse

Overordnet skitse der viser bede og formsprog haven kan komme til at byde på, sammen med en kort beskrivelse.

Mulighed for tilkøb

Det vil efterfølgende være muligt at tilkøbe de mere detaljerede planer.

Haveskitsen + planteforslag:      +4.000 DKK

Haveplan + planteliste:      +12.500 DKK

 

Husk at have dette materiale klar til os:

– En målfast tegning af haven. Tegningen skal være i 1:100, hvor 1cm svarer til 1m. Udover at vise havens dimensioner må tegningen gerne vise havens eksisterende og bevaringsværdige elementer som træer, terrasser, skure, stier, affaldsstation, bede mm.

– En koteplan som viser niveauerne på grunden (i målestoksforhold 1:100).

– Billeder af haven. Hvis du ligger inde med billeder af haven fra flere forskellige årstider, send også gerne dem

Kontakt os hvis du ønsker at investere i en plan for din have eller ønsker at høre mere: