Privatlivspolitik

behandling af persondata

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

BJERG Arkitektur er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@bjerg.nu
Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger i form af kontaktoplysninger.

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger i form af kontaktoplysninger.

COOKIEPOLITIK

Cookies, formål og relevans

Når vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi placerer cookies på din enhed for at optimere sidens funktioner, øge brugervenligheden og forbedring af siden generelt samt målrette markedsføringsaktiviteter.

Vi placerer eksempelvis cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

Sådan sletter du cookies:
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan får du fintmasket kontrol over cookies:
Hvis du har ønsker i forhold til hvilke cookies der bliver placeret på din enhed anbefaler vi værktøjet ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Vi er på ingen måde affilieret med Ghostery eller yder support på brugen heraf. Du kan også opsætte din iOS enhed til at blokere visse cookies – læs mere hos Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).

PRIVATLIVSPOLITIK IFM. REKRUTTERING

Alle ansøgninger – uopfordrede såvel som opfordrede – skal sendes via hjemmesidens info mail info@bjerg.nu:

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den/de relevante nøglepersoner med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver kun delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet. Hvis ansøgeren ønsker at vi gemmer ansøgning og bilag vil der blive indhentet samtykke.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag i maksimalt 3 måneder, hvorefter det slettes. Hvis vi finder en ansøgning relevant at gemme, såfremt en ny job-mulighed skulle vise sig, indhentes samtykke fra ansøgeren til dette, efter lovgivningens regler. Øvrige uopfordrede ansøgninger får afslag og slettes efterfølgende efter senest en måned.

SIKKERHED

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

FORMÅL MED INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

–    Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
–    Administration af din relation til os, herunder fakturering etc.

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

–    Behandling af vores køb/ydelser
–    Administration af din relation til os

Dataminimering 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af BJERG Arkitektur CVR-nr. 19711285