Procesforløb og priser

 

1. INLEDENDE MØDE
Vi holder et indledende møde, hvor vi gennemgår haven og jeres ønsker til havens fremtidige udformning. Mødet vil som udgangspunkt være online. En haveskitse eller en haveplan udarbejdes på baggrund på din tegning og opmåling af haven. Inden det indledende møde ønsker vi derfor, at du sender:

– En målfast tegning af haven. Tegningen skal være i 1:100, hvor 1cm svarer til 1m. Udover at vise havens dimensioner må tegningen gerne vise havens eksisterende og bevaringsværdige elementer som træer, terrasser, skure, stier, affaldsstation, bede mm.

– En koteplan som viser niveauerne på grunden (i målestoksforhold 1:100).

– Billeder af haven. Hvis du ligger inde med billeder af haven fra flere forskellige årstider, send også gerne dem

2. RÅSKITSE
Råskitsen kan være det første skridt på en haveplan, hvis man stadig går og er lidt usikker på om det er nødvendigt at få hjælp til haven. Råskitsen er en meget grov tegning af de ideer vi har fået på baggrund af et indledende møde og materialet fra jeres have.

3. HAVESKITSE
Haveskitsen er en enkel farvelagt håndskitse, som viser havens fremtidige udformning herunder rumfordeling, stiforløb, materialer og overordnet plantevalg. Sammen med haveskitsen følger en skriftlig beskrivelse af ideen. Planteforslaget beskriver beplantningen i overordnede temaer som f.eks. bunddække, staudebed mm.
Dette tilbud indeholder et indledende møde, en haveskitse, et overordnet planteforslag, en beskrivelse af vores design og en vedligeholdelsesguide.

4. HAVEPLAN
Haveplanen er en detaljeret plan med tilhørende planteliste. Plantelisten beskriver planternes danske og latinske navn, antallet af planter, højden på planterne og hvornår planterne blomstrer. Med en planteliste får du grundlaget for en beplantning, der passer til din have og passer til det vedligeholdelsesniveau, du ønsker.
Tilbuddet indeholder et indledende møde, en detaljeret haveplan, en planteliste med en beskrivelse af de enkelte bede i haven, en beskrivelse af vores havedesign og en vedligeholdelsesguide.

 

PRISER

Priserne er gældende for haver op til 1100 kvm, kontakt for tilbud ved større haver

 

 Indledende online møde:       GRATIS

 

                                Råskitse:       4.499 DKK

Haveskitse + planteforslag:       8.499 DKK

         Haveplan + planteliste:      16.999 DKK

 

Kontakt os hvis du ønsker at investere i en plan for din have eller ønsker at høre mere.