Bagterp Skole

Byggeår

2015

Ydelse

Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, Projektering, Tilsyn, Totalrådgivning

Pris

ca. 28 mill. dkr.

Areal

ialt. 5.100 m²

Entrepriseform

Fagentreprise

By/Placering

Hjørring

Bygherre

Hjørring kommune

Beskrivelse

Bagterp Skole er en stor omfangsrig renovering af eksisterende faciliteter til en moderne skole, samt tilbygning, med fokus på en dynamisk skoleform, åbenhed i undervisningen, differentieret undervisning med spændende læringsmiljøer og moderne kontorlokaler til lærer, administration og personale. Igennem hele forløbet var der en tæt brugerinddragelse med personale, brugere og ledere.

Projektet omhandler en helhedsplan for hele omstruktureringen af skolen, med oversigt over ombygning, renovering og tilbygnings tiltag fordelt i forskellige etaper. I projektet blev skoleadministrationslokaler, SFO og fællesarealer ombygger, og centralt i skolen blev der etableret et multirum. Yderligere er flere forskellige typer faglokaler renoveret, herunder billedkunst, musik og husgerning. Der er etableret en ny markering af hovedingang, samt tilbygget nye undervisningslokaler.

I den arkitektoniske udformning er der arbejdet med en omstrukturering af eksisterende faciliteter ved at samle indskoling og udskoling i selvstændige områder, der forbindes af spændende fællesfaciliteter i form af multirummet med bibliotek og opholsarealer, der ligeledes kan benyttes som samlingssted for hele skolen ved fællesarrangementer. Yderligere har der i designet været stor fokus på dagslysforhold, og der er derfor etableret ovenlys i flere områder af skolen, der ligeledes skal bidrage til et energimæssigt positivt solarbidrag.
Ved behandlingen af udearealerne er der arbejdet med at skabe forskellige legeområder og variende læringsmiljøer, og yderligere er der etableret niveaufri asgang til alle indgange og udgange.

BJERG Arkitektur var totalrådgiver under hele forløbet.

SIMILAR PROJECTS