Birkevænget

Byggeår

2017

Ydelse

Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, Energiscreening, Projektering, Tilsyn, Totalrådgivning

Pris

ca. 20 mill. dkr.

Areal

ialt. 4700m²

Entrepriseform

Hovedentreprise

By/Placering

Frederikssund

Bygherre

BoligselskabetRosenvænget, domea

I samarbejde med

Hald & Halberg, Erasmus & partner

Beskrivelse

Birkevænget blev oprindelig opført i 1970´erne som boliger til sygeplejepersonalet ansat ved Frederikssund Sygehus. Senere er bygninger overgået til almene boliger og blev i slutningen af 1980’erne udvidet med yderligere 20 boliger. Birkevænget består i dag af 50 familieboliger og 13 ungdomsboliger og bebyggelsen indeholder både fælleslokaler og fællesvaskeri. Bygningerne er opdelt i 3 blokke, hver i 2 etager, og er opført i gule mursten og lette partier med gul eternit beklædning, med eternit bølgeplader. Nogle af lejlighederne har egen indgang, og en del har fællesindgang via fælles trapperum.

Efter energirenoveringen af Birkevænget får alle lejligheder egne private indgange og herved opstår også muligheden for en klarere definition af den enkelte bolig. Bygningernes udvendige udtryk styrkes ved hjælp af ny facadebeklædning og nyt/renovering af taget. Der er tilstræbt et enkelt og robust materialevalg, hvor den primære facadebeklædning er lys puds, som akkompagneres af læskærme og felter udført i andre materialer med kontrasterende farver og overlader. Birkevænget vil efter renoveringen fremstå som et levende og grønt område med bedre forhold for både samvær og privatliv. Efterisoleringen af bygningskroppen kombineres med nye super-lavenergi vinduer, samt et varmegenvindingsanlæg, som både sikrer frisk luft og op til 75-80 % varmegenanvendelse.
Målet med renoveringen af Birkevænget har ikke blot været at sænke varmeforbruget og vedligeholde facader og tag. Udgangspunktet har været at tage afsæt i bebyggelsens eksisterende, positive takter og at dyrke og forfine dem så hele Birkevænget udvikler sig – både nu og for fremtiden.

BJERG Arkitektur har stået for brugerinddragelse, med beboerdemokrati og beboerafstemning, arkitektur og energidesign og beregninger, samt projektering og ved gennemføring af renoveringen udfører vi tilsyn.

Energibesparesle er for BLOK 2:
Reduktion i varmebehov: 97%

Reduktion i CO²
(Slutenergi varme, varmtvand og el): 76%
Årlig besparelse
varmebehov
(netto areal): 146 kWh/m2 pr. år

Antal m2 i alt: 1242 m² netto areal

Total årlig besparelse (Middel drift omkostning – Middel invest. omkostning): 53.406 kr. pr år

SIMILAR PROJECTS