Bornholms Hospital

Byggeår

2015

Ydelse

Arkitektrådgivning, Arkitektur, Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, Energiscreening, Indretning, Planlægning, Projektering, Udvikling & Innovation

Bjerg Arkitekter

Søren Riis Dietz,Nevo Alon

Beskrivelse

Bornholms Hospital er med ny klimaskærm energirenoveret til superlavenergi +. Her er anvendt både solar passiv samt aktive elementer.

Det superlavenergi-design med aktive elementer vil i fremtiden kunne sikre et fuldstændigt fossilfrit byggeri. Det er derfor vigtigt, at tænke energirenovering af klimaskærmen på den lange bane med integrering af BIPV solart panel og andre måder at genere fossilfri energi på – der producerer energi frem for at bruge energi.

Kuldebroer i den bestående beton og tegl bygning er elimineret ved en udvendig klimaskærms renovering. Det giver indeklimaforbedringer der kan mærkes. Der er evidens for at syd orienterede sengestuer, og meget dagslys giver en kortere behandlingstid – dermed går passiv solenergi og dagslys hånd i hånd med bygningens egentlige funktion.

Facade-design på gavlen af Bornholms Hospital er udviklet sammen med firmaet Solar Lab, der har leveret PV panelerne. De specielle PV-paneler reflekterer små bestemte spektre(farver) af sollyset.

Sollyset reflekteres på de lange facader af BIPV paneler, der samtidig erstatter en facadebeklædning.
I projektets forløb om renovering af Bornholms Hospital var ønsket, at komme væk fra arkitektur som en energimaskine. Ved brug af BIPV panelerne får beskueren et varierende syn på facaden, der ændrer farve i takt med døgnrytme og årstid. BIPV panelerne reflekterer et begrænset strålespektrum tilbage. Farvetoner der går fra varme terrakotta til blågrønne farvetoner skifter afhængigt af sollysets indfaldsvinkel og beskuerens vinkel. Derfor ændres farvespektrum hele tiden. De meget lange syd og nordvendte facadepartier virker som en slags nordlys, der pludselig kan opleves, hele tiden skifter, og så er væk igen.

På gavlene er BIPV panelerne monteret direkte på teglfacaden. En let vinkling af panelerne skaber en variation i solrefleksionen, der giver facaden struktur og stoflighed.

Topografisk ligger bygningen markant i Rønne. Når man ankommer med båd eller fly, eller bevæger sig rundt i byen, er bygningen nu blevet et fyrtårn, ikke kun for sundhed men også for hvordan, vi i fremtiden skal bruge solen som vores eneste bæredygtige energikilde.

 

SIMILAR PROJECTS