EUC Nord

Byggeår

2012

Ydelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign, Energiscreening, Projektering, Tilsyn, Udvikling & Innovation

Pris

ca. 15 mill. dkr.

Areal

ialt. 1500 m²

Entrepriseform

Hovedentreprise

By/Placering

Hjørring

Bygherre

EUC Nord

Beskrivelse

Tilbygningen til EUC Nord med HTX faciliteter er opført som Danmarks første passivhus skole. Indledningsvis for projektopstart påviste tegnestuen via totaløkonomiske beregninger, der indeholder oplysninger om: investeringsbehov, fremtidige driftsudgifter og finansiering eksempler, at tilbygningen kunne opføres efter passivhus principperne indenfor rammebeløbet grundet de store driftsbesparelser.

I den arkitektoniske udformning er der arbejdet med 3 volumener der tilsammen indeholder 6 undervisningslokaler, hvoraf én af lokalerne kan deles op, der giver en fleksibel brug af rummene. Imellem undervisningslokalerne er fællesområderne beliggende. Fællesområderne er designet med tanke på at de kan benyttes i undervisningen såvel som i pauserne. Fra hvert klasselokale er der højtsiddende vinduer mod gangarealer for at optimere dagslysindfald i gangarealer, der ligeledes er forsynet med ovenlys orienteret mod syd for at optimere solarbidrag i et energimæssigt perspektiv. I bestræbelserne efter optimale akustiske forhold er der i den arkitektoniske udformning indarbejdet forskellige akustiske forhold som en del af arkitekturen. I direkte forbindelse med de fælles faciliteterne og den nye hovedindgang er nye administrationsfaciliteter placeret. Den nye hovedindgang giver tilsammen med tilbygningen og ombygningen et godt flow i den daglige brug af bygningen.

Strategi for inkorporeringen af de eksisterende bygningsvolumener i det nye design i form af nye indgangsportaler til eksisterende faciliteter, læmurer og afskærmninger mm. er ligeledes indarbejdet i projektet. Der er yderligere udarbejdet forslag til hvorledes skolen kan udbygges og ombygges i fremtiden for at opnå en bedre udnyttelse af eksisterende inde- og udearealer.

Tilbygningen er i dag et certificeret passivhusbyggeri.

SIMILAR PROJECTS