Hadsund Skole

Byggeår

2002, 2007

Ydelse

Arkitektrådgivning, Indretning

Areal

ialt. 13.000 m²

By/Placering

Hadsund

Bygherre

Hadsund kommune

Beskrivelse

Hadsund Kommunes nye skole skal opfylde de fysiske rammers skiftende krav i forbindelse med nye undervisningsmetoder, og stedet for at ombygge eksisterende skoler besluttede man at bygge nyt.

Den nye skole er beliggende ved Mariager Fjord i udkanten af byen. Indendørs er funktionerne samlet omkring en akse, der deler landskabet i to – hvilket fører til at skolegården sættes i sammenhæng med et åbent areal mod det grønne.
Arkitekturen er tilpasset de forskellige trin og aldresgruppers rumlige og pædagogiske behov, og er opbygget som 3 dele i én:

I INDSKOLINGEN er klasselokalerne organiseret omkring et fælles indvendigt gaderum. Rummøbler i overgang mellem disse zoner bidrager til variation i skala og til at både markere og opløse skiftet mellem klassernes rum og den ‘offentlige gade’

I MELLEMTRINNETs arealer er klasselokalerne organiseret omkring et torv. Flytbare vægge giver fleksibilitet i overgangen mellem klasserummet og det fælles undervisningsrum og giver muligheder til varierende grader av åbenhed / afskærming eller komplet sammenlægning af zonerne.

UDSKOLINGEN er i princippet en aulaskole. På skoletorvet er der bibliotek, pædagogisk servicecenter, områder til projektarbejde i større og mindre grupper. Der er et cafeteria og et auditorium. Auditoriet er udformet som en rotunde med to meget store skydeporte. I lukket tilstand kan rotunden samle en årgang til forelæsning og i åben tilstand benyttes rotunden som scene ved teaterforestillinger, koncerter og foredrag. Endelig er svømmehallen og gymnastiksalen placeret med adgang fra skoletorvet – svømmehallen på første sal med frit udsyn til eng og fjord.

Rummene på og omkring skoletorvet bliver i udstrakt grad benyttet af andre end skolens faste brugere, først og fremmest uden for skoletid, men også på hverdage vil skolebørnene kunne se ældre borgere indtage en del af deres rum. Skoletorvet er blevet et af byens nye mødesteder – et supplement til det kulturhus, som er indrettet i den gamle skole midt i byen.

FAGLOKALERNE er samlet centralt i komplekset – på en lang række, adskilt med glasdøre således at alle rummene kan slås sammen til et stort. Som det er tilfældet i skolens øvrige klasserum er der også fra faglokalerne udgang til det fri – sløjdundervisningen kan foregå udenfor når der skal bygges en båd, og måltidet, som er tilberedt i hjemkundskabslokalet, kan indtages under åben himmel.

Skolen er bygget efter enkle, kendte byggeprincipper. Hovedkonstruktionen er beton – lyse sandwichelementer i facaden. Vinduerne er et træ/aluprodukt fra VELFAC. Den udvendige ”skærm” danner en lys og enkel ramme om skolens aktiviteter. I kontrast hertil er skolens faste inventar og rummøbler udført af finsk x-finer, belagt med farvede folier. Alle skolens gulve er voksbehandlede egtræsgulve som højkantparket.

SIMILAR PROJECTS