HJØRRING BØRNEHUS

Byggeår

2021

Ydelse

Arkitektrådgivning, Arkitektur, Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, koordinator og projektansvarlig rådgiver, Projektering, Totalrådgivning

Pris

40 mio. DKK

Areal

2.000 kvm

Entrepriseform

Totalrådgiver

By/Placering

Hjørring

Bygherre

Hjørring Kommune

I samarbejde med

COWI, By+Land

Beskrivelse

Det nye børnehus i Hjørring Kommune er bæredygtigt og grønt – med krav til en DGNB Guld-certificering. Daginstitutionen forventes at stå færdig i februar 2021.

Børnehuset opfylder et behov for ekstra vuggestue- og børnehavepladser i Hjørring by, og opføres med et bruttoareal på ca. 2000 m², til i alt 185 børn og 40 medarbejdere. Institutionen er placeret på matriklen Palleskærvej 4-8, Hjørring hvor der i dag ligger bygninger, som tidligere blev benyttet til ungdomsklubben Godthåb.

“DET STORE I DET SMÅ”
For at sikre overskuelighed for forældre og børn etableres ”det små i det store”. Bygningens fysiske udformning understøtter, at børnehuset i forældre- og børneperspektivet er opdelt i to afdelinger, men med én fælles ledelse, én samlet personalegruppe, ét forældreråd og ét fælles værdigrundlag. Bygningen indrettes desuden så ankomstområdet, og de garderober som børn og forældre møder i dagligdagen, maksimalt betjener to børnegrupper à 15 – 25 børn.

BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed spiller en central rolle i det nye børnehus i Hjørring. Både arkitekt og ingeniør, henholdsvis BJERG Arkitektur og COWI, har begge adskillige energi- og bæredygtighedscertificerede byggerier i porteføljen, og leverer i et tæt samarbejde et driftssikkert lavenergibyggeri. I projektet er der indarbejdet mange bæredygtige tiltag – både med hensyn til lavenergi, byggeriets levetid, drift og totaløkonomi. Bæredygtigheden handler også om, at en bygning til børn bør udformes, så klimavenligt og naturligt som muligt.

TÆT SAMARBEJDE MED BYGHERRE
Med forankring i Hjørring Kommunes Dagtilbudspolitik, der handler om, at alle børn deltager i et udviklende miljø med fokus på læring, trivsel og dannelse, fører totalrådgiverteamet et tæt samarbejde med kommunen, pædagoger og forældrerepræsentanter. Gennem planlagt studietur og workshops udarbejdes dispositionsforslag og byggeprogram efter bygherres vision om et grønt og bæredygtigt børnehus med udsigt til DGNB Guld-certificering.

SIMILAR PROJECTS