Jarenga Børnehus

Byggeår

2021

Ydelse

Totalrådgivning

Pris

65 mio DKK

Areal

2.000 m²

Entrepriseform

Totalrådgiver

By/Placering

Jarenga, Norge

Bygherre

Bærum Kommune

Beskrivelse

Jarenga Børnehus er designet til 160 børn i alderen 0 – 6 år og er organiseret omkring fire firkantede volumener, der med tilhørende stuer udgør et torv. Hver volumen består af 3 hjemmebaser, og hver af dem indeholder hovedfunktioner. Organiseringen i firkantede enheder skaber oversigt og sikkerhed for børnene. Hver torv-enhed består af 3 baser, 2 aktivitetsrum, torv samt omklædningsrum, fin-garderobe og toilet.

BJERG Arkitektur blev inviteret til at komme med et forslag til at optimere et tidligere tilbud fra anden udbyder. Det lykkedes BJERG at reducere det samlede bruttoareal af bygningen væsentligt – med ca. 1.000 kvm – til lidt over 2.000 m². Det overordnede koncept for Jarenga Barnehage arbejder med en placering af torv-enhederne i hhv. syd- og nordfacaden af bygningen. Bygningens gangarealer minimeres markant og afdelingerne får den kortest mulig afstand til fællesfunktionerne, som er placeret i midten af bygningen.

Børnehaven er delt op i 3 etager. Nederste etage er delvist gravet ned i terræn og indeholder teknikrum, birum og personaleafdelingen med kontor- og opholdsrum langs den frilagte facade mod øst og syd. På de 2 følgende etager er 4 torv-enheder placeret – 2 enheder på hver etage – samt fællesfunktioner bestående af grovmotorisk rum, fælleskøkken samt fælles opholdsareal og fælles birum central placeret i bygningen. Et internt trapperum og elevator placeret i midten af bygningen forbinder etagerne. Trappen mellem 1. og 2. etage er udformet som siddetrappe – et element der kan bruges til leg, teater eller andre former for fælles samling.

Indgangen til torv-enhederne er placeret i vestfacaden, og ankomsten til enhederne sker via grov-garderoben i den enkelte torv-enhed. På 1.etage er der niveau-fri adgang fra terræn, adgangen til 2. etage er via en udvendig afskærmet trappe. Alle opholdsrum samt grov-garderobe har direkte adgang til torvet.

Børnehuset er en lavenergi daginstitution, der er certificeret BREEAM “very good”.

 

SIMILAR PROJECTS