Jonslunden

Byggeår

2021

Ydelse

Arkitektrådgivning, Brugerinvolvering, Energirådgivning & Energidesign, koordinator og projektansvarlig rådgiver, Planlægning, Projektering, Totalrådgivning, Udvikling & Innovation

Pris

24 mio. DKK

Areal

Bruttoetageareal: 1.080 m² / byggegrund: 5.490 m²

Entrepriseform

Totalrådgivning

By/Placering

Slagelse

Bygherre

Slagelse Kommune

I samarbejde med

EKJ Rådgivende Ingeniører, Vega Landskab, Learning Spaces

Beskrivelse

Jonslunden Børnehus er en aldersintegreret daginstitution for 120 børn (0-6 år) i Slagelse. Vi designer Jonslundens nye børnehus, så der dannes trygge rammer for børnene i et idrætsdagtilbud med fokus på kroppens betydning, leg, bæredygtighed og fællesskaber.

AMBITIØST BØRNEHUS, DER UNDERSTØTTER LEG, UDVIKLING OG RELATIONER
Det nye børnehus i Slagelse er indrettet fleksibelt, så det kan tilgodese variationer i børnegruppens sammensætning. Vi har, med afsæt i det pædagogiske idégrundlag, udviklet et ambitiøst og nytænkende børnebyggeri i tæt samspil med brugerne. De fysiske rum og indretninger påvirker vores relationer og adfærd og kan skabe begrænsninger eller åbne for muligheder. Jonslundens rum er designet så de understøtter vigtige læringsperspektiver ved at åbne op for en stor spændvidde i muligheder for leg og aktiviteter afpasset børnenes udviklingstrin. Samtidig understøttes nærværet børn/voksne imellem.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE
Med naturen som omdrejningspunkt for udeliv og science vil børnehuset i sit arkitektoniske design skabe rammerne for børnene i deres læren om naturen og bæredygtighed. Læringsmiljøerne vil indeholde variation og skal tilsammen skabe et sammenhængende funktionelt og æstetisk helhedsindtryk, hvor der stilles skarpt på at børnehuset udformes klimavenligt og bæredygtigt. Her indgår naturens ressourcer i de aktive uderum, og indendørs danner huset rammerne for et sundt indeklima med dagslys, leg, læring og plads til motorisk udfoldelse.

Daginstitutionen i Slagelse forventes at stå færdig i sommeren 2021.

SIMILAR PROJECTS