Lægehuset i Hirtshals

Byggeår

2019

Ydelse

Beskrivelse

Opgaven om udformning af Lægehuset i Hirtshals er udbudt i projektkonkurrence med et mål om at skabe et Kommunalt ejet lægehus i Hjørring Kommune, hvor kommunen udlejer lokalerne til de praktiserende læger på markedsvilkår, jf. sundhedsloven.

Med et behov for at etablere bedre fysiske rammer for de praktiserende læger samt fremme og fastholdelse rekruttering af læger, ønsker Hjørring Kommunen ved etableringen af et nyt og større lægehus at understøtte de praktiserende lægers indsats for at imødekomme den akutte lægedækningsudfordring. Projektet skal bidrage aktivt til dette gode samarbejde ved at understøtte effektive arbejdsgange hos lægerne, og skabe bedre rammer for samarbejdsmøder, hvilket også forventes at styrke det kommunale og regionale sundhedspersonales adgang til almen praksis i Hirtshals.

Lægehuset er designet således det opfattes inviterende, hyggelig og et komfortabelt sted at være, samtidig med at alle praktiske funktioner og krav er opfyldt. Hovedgrebet tager udgangspunkt i bygningens placering ved, “Rådhuset“ og de grønne arealer. Hirtshals lægehus’ udformning tager afsæt i visionen om et fælles, team-orienteret arbejdsmiljø og at stedets omgivelser og karakteristika respekteres og styrkes. En typologi der åbner sig op, omfavner byen og inviterer indenfor. Bygningens rum og zoner disponeres med målsætning om en optimal intern logistik og i forhold til en effektiv energistrategi. Bygningens funktioner opdeles og samles omkring fælles åbne arealer der skaber sammenhæng, fællesskab og visuel kontakt til de omkringliggende yderområder.

Huset er disponeret som en samlet volumen og orienterer sig efter sollys og udsigt. Den samlede bygning henvender sig og skaber ankomst mod vest, og de større vinduespartier mod syd giver udsigt og adgang til gårdrum.Formen forstærkes ved introduktion af materialesammensætning, hvor volumen beklædes med skærmtegl, og fællesarealer holdes åbne og lyse ved brug af glas og træ.

Lægehus indeholder bedre møde- og undervisningsfaciliteter, da ønsket er, at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Lægerne anvender bl.a. faciliteterne til regelmæssige møder med lokale speciallæger og sygehuslæger, som underviser læger og personale i relevante emner.

Konkurrenceresultat:
Tildelt 2. præmie i konkurrence udbudt af Hjørring Kommune

Se video:

Konkurrenceresultat
Tildelt 2.præmie i konkurrence udbudt af Hjørring Kommune

SIMILAR PROJECTS