Rakow Energiscreening

Byggeår

2015

Ydelse

Energirådgivning & Energidesign, Energiscreening, Udvikling & Innovation

By/Placering

Rakow

Beskrivelse

Energianalyser af tre offentlige bygninger med baggrund i at renovere dem til passivhusstandard:
Grundskole, Videregående skole og Rådhus.

Tre eksisterende offentlige bygninger der trænger til en dybdegående energirenovering blev analyseret grundigt. Den dybdegående energianalyse af bygningerne i programmet PHPP Eco har vist at der er et stor potentiale for energibesparelse i disse bygninger (mellem 70 og 90 %!) Hvad mere er, vil bygningers tilpasning til passivhus standard, betydelig forøge komforten for deres brugere, såsom den termiske og akustiske komfort. Det er bevist at det sunde klimaet i passivhus har en positiv effekt på effektiviteten af læring og arbejde for personer der opholder sig i bygningerne. Filtreringssystem for urenheder udefra, minimerer allergigener hos børn og unge.

Efter analyse af forskellige valg og muligheder for at revitalisere bygningerne: Grundskole i Szumsko, Videregående skole i Raków og kontorbygningen i Raków, med afset i deres nuværende status, beliggenhed (sol og skygge), deres tekniske muligheder for ændring af opvarmning, ventilation og minimering af varmetab gennem ansøgningen for de forslåede løsninger (inkluderede elimineringen af kuldebroer, isolering) og maksimum forsegling af bygningen, blev konklusionen, at den termiske modernisering af bygningen er mest effektiv når man vælger scenariet ‘Passivhus klassisk’. Scenariet visualiseret i en 3D-model som viser mulighed for betydelige forbedringer af bygningens energiforbrug, og reduktion af de langsigtede omkostninger antaget i en skala på 30 år. Yderligere er den indvendige komfort (luft kvalitet, akustik) forbedret gennem bedre kontrol af de termiske forhold, fugtighed og CO2-niveau. Den termiske modernisering forbedrer skolens æstetikk. Ved at ændre kilden for opvarmning fra fossile brændstoffer til fordel for vedvarende energiressourcer (inkluderer forslået træpiller og supplerende solceller og solvarmere) kan der opnås, ikke kun, et positiv effekt på miljøet, men også uddannelsesmæssig.

Den næste fase i projektet vil blive forberedelsen af tekniske dokumenter (ved første kvartal 2017). Kommunen/ investorer har planer om at søge om EU-midler til investeringsprojekter fra det regionale operationelle program for infrastruktur og miljø.

SIMILAR PROJECTS