Ringkøbing K

Byggeår

Igangværende

Ydelse

Arkitektrådgivning, Arkitektur

Pris

111 mio. dkr.

Areal

8.300 kvm

Entrepriseform

Arkitekt og Rådgiver

By/Placering

Ringkøbing

Bygherre

Ringkøbing-Skjern Boligforening

Beskrivelse

Ringkøbing K er et passivhus boligbyggeri og omfatter 83 almene boliger fra 80 til 115 kvm. Området er en del af Naturbydelen Ringkøbing K, hvor naturen søges reetableret i videst muligt omfang

Bebyggelser holdes derfor kompakte, og befæstelser integreres, så de giver mening for en naturnær oplevelse. LAR-elementer er udformet som regnvandsfuger i landskabet, der afleder skybrudsregn på overfladen ud til en nærliggende bæk og videre ud til et fugtigt naturområde. Naturlige engplanter kan derved vandre ind i bebyggelsen langs de etablerede grønne og blå korridorer. Boligerne er udformet, så en del af opholdsarealet er i umiddelbar kontakt med det naturnære landskab og det dominerende kystlandskab ved Ringkøbing Fjord og Bugt.

Boligerne opføres efter den tyske passivhus-standard, hvor energibehovet til rumopvarmning skal være mindre end 15 kWh/m2 pr. år.

Det lave energiforbrug opnås blandt andet ved at bygge, så huset gennem en lufttæt konstruktion har et lavt varmetab fra vægge, loft og gulv; tætte og optimalt placerede vinduer, så solvarmen udnyttes; kontrolleret ventilation med varmegenvinding; solvarmeanlæg, som anvendes til varmt brugsvand.

Samspillet med naturen er afgørende i udviklingen af nye boliger i hele Naturbydelen, og i det nye projekt er naturen tænkt helt ind mellem bebyggelserne og helt tæt på de enkelte boliger. Det skal give beboerne en oplevelse af at bo midt i naturen.

De store vinduespartier mod syd bidrager således ikke blot til at højne bebyggelsens energieffektivitet. De bringer også naturen helt tæt på. Ved kraftige regnskyl bliver regnvand ledt til små vandløb mellem husene, der også bidrager til naturoplevelsen.

Boligerne opføres i trækonstruktioner med facader i naturmaterialerne skifer og thermo wood.

Byggeperioden for de 47 boliger i første etape løber fra primo marts i år til ultimo 2021. Etape to afhænger af udlejning i etape et.

 

SIMILAR PROJECTS