Skullerudbakken Barnehage

Byggeår

2019

Ydelse

Pris

ca. 70 mio.

Areal

2300 m2

Entrepriseform

Arkitekt og Rådgiver

By/Placering

Oslo

Bygherre

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

I samarbejde med

Totalentreprenør GAS og IN'BY Landskapsarkitekt

Beskrivelse

Arkitektonisk kvalitet tilpasset Miljø og Bæredygtig Udvikling

Den nye børnehave; Skullerudbakken huser omkring 240 børn i alt 10 baser fordelt på 2300 kvadradmeter. Børnehaven er opført til plusshus standard og miljøcertificeres “BREEAM Excellent”. Netop for at opnå bedst mulig energistandard, har det fra begyndelsen været vigtigt at integrere designprincipper for energi og miljø. Bygningskroppen er kompakt og orienteret så solens stråler står for størstedelen af den daglige opvarmning. Ved samtidig at reducere varmetabet med gode kuldebrosfrie konstruktioner optimeres det passive varmebidrag. Dette gøres blandt andet også ved at justere størrelsen på vinduesåbninger samt deres orientering ift. himmelretning.

Grundens topografi, vegetation og lys- og støjforhold, har været afgørende for udformning af bygningstypologi, dens placering samt orientering i forhold til sol og vind. Bygningen er dermed også med til at beskytte udendørsarealerne på bestemte tidspunkter af året samt i løbet af dagen.

Ved bygningens ankomst mod nordvest dannes et beskyttet adgangsareal, der er med til at lette børnenes færdsel til og fra bygningen. Her vil være sikre forhold i forbindelse med trafikken fra parkeringsområdet, affaldsdeponering og operationelle funktioner. Imod sydøst grænser byggeriet mod et frit område med skov, og mod syd er der afsat plads til et legeområde hvor udsigten mod Skullerud Gård og skoven danner et smukt bagtæppe.

Vi har designet en løsning, hvor børnehaven er fordelt på to niveauer, for at skabe en kompakt bygning, så der frigøres mest muligt plads til legeområder. På den måde orienteres legeområderne mod både nordøst, øst, syd og vest. Placeringen af bygningskrop og legeområder drager fuld fordel af både udsigten til de naturskønne omgivelser, samt solens bevægelse henover dagen.

Med henblik på at designe et byggeri som fungerer i børnenes skala, har vi opdelt det samlede volumen i fire mindre “grupper”: Tre til børnene og en til personale og teknik. På den måde opleves hele bygningen som 3 små børnehaver i stedet for én, meget stor, børnehave.

I projektet er alle parametre af designet, forsøgt optimeret med omtanke for de daglige brugere af bygningen og lokalsamfundet, samt – i endnu større perspektiv – med fokus på miljø og klima.

https://norskbyggebransje.no/ostlandet/skullerudbakken-barnehage

SIMILAR PROJECTS