TARM, 31 ALMENE BOLIGER

Byggeår

Igangværende

Ydelse

Arkitektrådgivning, Arkitektur

Areal

7.700 kvm

Entrepriseform

Arkitektur og rådgiver

By/Placering

Tarm

Bygherre

Ringkøbing-Skjern Boligforening

Beskrivelse

Tarm er et klimaoptimeret passivhus-plus boligbyggeri og omfatter 31 almene boliger fra 75 til 114 kvm. Området er den tidligere rådhusgrund og centralt beliggende i Tarm by. Grønne udearealer skaber en oase med regnvandsbede og terrasser imellem husene.

Bebyggelsen er kompakt og åben mod syd og grønne uderum. LAR-elementer som regnvandsbede og vådbassiner med drosseloverløb sikrer mod skybrud og giver de grønne arealer et blåt tema, der giver bebyggelsen å-breds karakter. Regnvandsbede og LAR arealer er beplantet med græsser og LAR egnede eng-græs frøblandinger udsås således, at naturlige plantesammensætninger etableres som bund i grønne og blå korridorer. Boligerne er udformet, så en del af opholdsarealet er i umiddelbar kontakt med det bynære centrum og bæk, der løber ud i Skjern å system.

Boligerne opføres efter den tyske passivhus-plus standard, hvor energibehovet til rumopvarmning skal være mindre end 15 kWh/m2 pr. år. Der etableres solceller, og et fjernvarmeintegreret mikrovarmeanlæg bidrager til plusenergi standard og lav CO2e-udledning.

Det lave energiforbrug opnås blandt andet ved at bygge, så huset gennem en lufttæt konstruktion har et ekstremt lavt varmetab fra vægge, loft og gulv; tætte og optimalt placerede vinduer, så solvarmen udnyttes; kontrolleret ventilation med varmegenvinding; solvarmeanlæg, som anvendes til varmt brugsvand.

Samspillet med byen og naturen er også grundlaget for lokalplanen, som projektet danner grundlag for. Lokalplanen er udarbejdet af BJERG Arkitektur for Ringkøbing Skjern kommune. Bebyggelsen tilpasser sig strukturelt til en åben typehusbebyggelse mod nord, bycentrum med 2-etages bebyggelser mod øst og større bycenter funktioner mod vest og syd. Bebyggelsen erstatter et tidligere rådhusbyggeri på grunden.

Store vinduespartier mod syd bidrager til at højne bebyggelsens energieffektivitet og orientering mod sol og natur bringer naturen helt tæt på boligen. Ved kraftige regnskyl bliver regnvand ledt til små vandløb mellem husene, der også bidrager til naturoplevelsen.

Boligerne opføres i trækonstruktioner med facader i naturmaterialerne skifer og thermo wood.

Byggeperioden for de 31 boliger løber til medio 2022.

SIMILAR PROJECTS