Vestbyparken

Byggeår

2013

Ydelse

Arkitektrådgivning, Energirådgivning & Energidesign

Pris

ca. 112 mill. dkr.

Areal

ialt. 13.200 m²

Entrepriseform

Fagentreprise

By/Placering

Hjørring

Bygherre

Boligforeningen AB - Keravavej

Beskrivelse

Vestbyparken er en større totalrenovering og facaderenoveringssag på ca. 13.000 m², for det almennyttige boligselskab Bolig Hjørring. En total- & energirenovering af facader samt 108 lejligheder. Projektet er fra tegnestuens side udført med fokus på værdiskabende arkitektur, indeklima, energioptimering, totaløkonomi, industrialiserede løsninger, beboerinddragelse samt optimeret byggestyring. Tegnestuen påviste gennem totaløkonomiske beregninger at renoveringsprojektet med fordel kunne have opnå passivhus standard og derved have sænket beboernes varmeforbrug til næsten ingenting, men denne dokumenterede og innovative energioptimering blev desværre forhindret grundet Landsbyggefondens politik omkring energimæssige tiltag.

Vestbyparken stod før renoveringen på Danmarks ghetto-liste og store problemer med lejeledighed, store driftsudgifter og fraflytningstab. Man søgte hjælp hos Landsbyggefonden og efter oplæg herfra gik tre boligafdelinger sammen om en fælles helhedsplan for området. Første skridt var at opbygge et image som et positivt, sammenhængende boligområde med et attraktivt miljø. Der er sket en kæmpe forvandling.
Renoveringen har bidraget til et stort løft af områdets sociale og oplevelsesmæssige kvaliteter. Der er foretaget energirenoveringer af bygningerne samt disses installationer. Alle lejligheder fremstår gennemlyste med store altaner/udestuer.

Fra projektets start har det været essentielt for tegnestuen at bebyggelsens beboer blev tæt inddraget og at det netop var deres ønsker og behov der blev realiseret. Der blev gennem skitserings- & projekteringsfasen løbende holdt både workshops og udviklingsmøder vedr. processen, planløsninger, altaner og udearealer, og alle de derigennem opnåede erfaringer, input og ønsker blev videre indarbejdet i den endelige renoveringsløsning.

Vestyparken blev indstillet til Renoverprisen 2015 med følgende udtalelse:
“Helhedsplanen har givet området et fantastisk løft. Nu er det et sted, hvor man rigtig gerne vil bo –
dem, der er flyttet ind, trives virkelig.”

Beskrivelse

“Helhedsplanen har
givet området et fantastisk
løft. Nu er det et sted, hvor
man rigtig gerne vil bo –
dem, der er flyttet ind, trives
virkelig.”
Jens Ole Jørgensen
Direktør, Bolig Hjørring

SIMILAR PROJECTS