Realdania støtter Harrevig Grønne Samlingshus med 1 mio. kr

14 december, 2020 14:01

Realdania-kampagnen ’Underværker’ har valgt at støtte det nye, nordvestjyske samlingssted ”Harrevig Grønne Samlingshus”. ’Underværker’ hjælper ildsjæle, der ønsker at skabe nye rammer for fællesskaber, og Harrevig Grønne Samlingshus bliver netop et lokalt kulturhus og samlingssted, der skal danne ramme om aktiviteter, som rækker ud til borgere, foreninger, turister, ungdomsskoler, børn, unge mm. BJERG Arkitektur er godkendt som rådgiver af Realdania ’Underværker’ og har tegnet det nye forsamlingshus.

”Vi er helt utroligt glade for støtten fra Realdania”, fortæller Sofie Maj Andersen, der er arkitekt hos BJERG Arkitektur. ”Det er fantastisk at være med i et projekt, hvor man kan mærke stor begejstring og et meget stort engagement fra så mange frivillige fra lokalsamfundet. Med inspiration fra FN’s Verdensmål har vi sammen valgt, at det nye hus skal være bæredygtigt med fokus på genanvendelse og vedvarende energi – og vi er meget stolte af resultatet. Nu glæder vi os til at selve byggefasen begynder, så der kan komme gang i aktiviteter og nye fællesskaber.”

Et ægte græsrodsprojekt
Harrevig Grønne Samlingshus er drevet af lokale ildsjæle og lokale brugere. En gruppe borgere ved Harrevig i Skive Kommune har taget initiativ til at realisere drømmen om et nyt medborgerhus og samlingssted med plads til mange typer fællesskaber. Det er ambitionen at samlingshuset vil række ud med tilbud og aktiviteter til mennesker på Salling og Mors – et lokalt forankret kulturhus, der kan aktivere et stort opland. Huset skal fungere som inspirerende ramme om aktiviteter med op til 150 mennesker, der vil fremme fællesskaber på kryds og tværs. Som rollemodel for fremtidens forsamlingshuse vil Harrevig Grønne Samlingshus blive et vedkommende mødested, der rækker langt ud over lokalområdet – og giver nyt liv til landdistrikterne.

Inger Arensbach, der er frivillig i projektets bestyrelse og selv har boet i området i 22 år fortæller, at de frivillige er meget tilfredse med valget af BJERG: ”Da vi sidste år fik vi tildelt 200.000 kr. af ’Underværker’ til at gøre projektet myndighedsklart, kontaktede vi fem af i alt 82 arkitekter, som ’Underværker’ forinden havde godkendt som rådgivere. De udvalgte var på besøg her, og der var ingen tvivl i projektgruppen, da vi havde mødt de udvalgte rådgivere. Der var rigtig god kemi mellem os og Sofie og Jørgen (arkitekterne fra Bjerg) og vi følte at vi fik mest for pengene hos Bjerg. Sofie og Jørgen kunne ikke skjule deres begejstring for vores område her og for projektet, og vi er meget glade for samarbejdet.”

Aktiviteter og nye fællesskaber
Harrevig Grønne Samlingshus placeres, hvor Hjerk forsamlingshus nu er beliggende naturskønt på bakken op mod kirken i det kuperede landskab ved Harrevig i det nordvestlige Salling. BJERG Arkitektur har tegnet bygningen, der bliver et multianvendeligt hus indrettet med forskellige værksteder, en café, et professionelt køkken og to sale. Blandt værkstedsaktiviteterne kan være pileflet, snedkerarbejde, dragebygning, maleri, skulptur, keramik, cykelreparation mm. Køkkenet er også et værksted og inviterer til kulinariske præstationer, madklubber, kokkekampe, råvaremarkeder osv. Udendørs skal der være legeplads med bålsted, overdækkede terrasser og andre aktiviteter. Der indrettes cykelstation for cykelturister og opsættes infotavler om egens naturstier.

En bæredygtig spydspids i Nordvestjylland
Samlingshuset er bygget op under et stort tag båret af en spektakulær synlig trækonstruktion, der tager sit afsæt i landdistrikternes traditionelle bygninger: laden og stakladen. Bygningen er tegnet efter de nyeste bæredygtighedsprincipper og bliver grøn både i materialevalg, byggeproces og drift. Huset realiseres som et energioptimeret passivhus, hvor træ er det bærende materiale i tagkonstruktionen og som udvendig beklædning. En kerne af genbrugsmursten fra det gamle forsamlingshus på stedet bygges omkring køkken og toiletter for at sende en hilsen til husets fortid og signalere kontinuitet og forankring. Varmepumper installeres, og solceller bliver integreret i bygningens tag.

Finansiering og drift
Samlingshusets bestyrelse består af syv borgere, hvoraf tre udgør projektgruppen, der arbejder med husets etablering, og som vil varetage driften, når samlingshuset åbner. Lokale borgere har bidraget økonomisk, og 50 familier og lokale virksomheder stiller frivilligt arbejde til rådighed i byggefasen. Lokale- og Anlægsfonden, LAG- midler, Spar Vest Fonden Nordea-Fonden, Roslev Sparekasse Fond samt Skive Kommune og dennes Landsbypulje bidrager også til anlægsøkonomien. Skive Kommune har også givet midler til professionel fundraising – og nu har Realdaniakampagnen ’Underværker’ netop støttet projektet med 1 mio. kroner

BJERG LIVE