Rapport: Slik kan rehabiliterte bygg kutte energibehovet med over 80 prosent

17 juni, 2019 9:56

Vil kutte klimagassutslipp like mye.

Det danske arkitektfirmaet Bjerg Arkitektur, som også har kontorer i Oslo, har utarbeidet en rapport som viser at det er enormt potensial for energisparing når man renoverer eksisterende bygninger.

I rapporten viser Bjerg arkitektur til at borettslag og sameier ofte gjør ting i gal rekkefølge når de renoverer. Ofte går man først inn og ser på energibehovet, for så å planlegge hva som skjer med bygningskroppen. Ved å tenke mer helhetlig, kan man få til en stor reduksjon i det fremtidige energibehovet til rehabiliterte bygg.

Tester modellen i Norge

Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL) har samarbeidet med Bjerg om å beregne klimagevinsten av å spare energi i boliger fra 1960 til 80-årene.  De konkluderer med at rehabiliterte bygg kan kutte både energibehov og klimagassutslipp med over 80 prosent.

NBBL mener modellen, som er testet på et prosjekt i Arendal og ett i Trondheim, viser at ambisiøs klimarehabilitering er billigere totalt sett enn vanlig oppussing der man bare utbedrer det som er spesifisert i tilstandsrapporten.

Årsaken er til at det er lønnsomt, er langt lavere kostnader til energi og drift etter rehabilitering. NBBL mener at det også gjør byggene mer fremtidssikre, slik at man blant annet er bedre rustet mot økte energipriser.

Rehabiliteringsprosjekt fikk byggeskikkpris

Bjerg arkitekter viser til rehabiliteringsprosjektet Toftebo i Danmark som fikk den danske byggeskikkprisen for bolighus i 2017. 50-tallsblokkene fikk nye fasader, balkonger og ble etterisolert til passivhusstandard da de ble renovert. I tillegg fikk blokkene ny ventilasjon med varmegjenvinning, som gjør at det alltid er frisk luft inne.

Med vinterhager og nye, utenpåliggende balkonger som også skjermer fasaden for sol, har Toftebo fått flere kvaliteter enn bare lavt energiforbruk. Regnestykket viser imidlertid at reduksjonen i energiforbruket er så stor at husleieøkningen fra den omfattende oppussingen bare er én prosent høyere enn om borettslaget bare hadde gjort det aller nødvendigste vedlikeholdet.

De gamle verandaene er glasset inn. Samtidig skygger de nye balkongene for den lave kveldssola som ellers kan gjøre det ubehagelig varmt i leilighetene. Foto: BJERG Arkitektur A/S

Fornøyde beboere

Maria Elisabeth Andreasen i Bjerg arkitektur sier til Teknisk ukeblad at grepet med å glasse inn de gamle balkongene, som var trukket inn i fasaden, og heller bygge nye balkonger utenpå bygningskroppen, er valgt av flere grunner.

– Ved å trekke de eksisterende balkongene inn bak bygningens klimaskjerm gjennom å montere faste og bevegelige paneler i trelags glass på utsiden, reduseres mengden vedlikehold som må utføres på balkongene. Samtidig bevares det arkitektoniske særpreget og den opprinnelige rytmen i fasaden, sier Andreasen.

En av beboerne fra Toftebo er storfornøyd med rehabiliteringen.

– Med vinterhagen har vi fått et nytt rom. I tillegg sørger varmegjenvinningen i ventilasjonen for at ikke trenger å lufte mer. Vi trenger knapt å fyre, sier en fornøyd beboer til danske Bygtek.

NBBL vil ha gratis forprosjekt til borettslag

Advokat Laila Marie Bendiksen i NBBL mener Bolibyggelagene sitter på en del av nøkkelen til å oppfylle Norges del av Parisavtalen. Hun viser til at Stortinget har vedtatt et mål om å redusere energibruken med 10 terawattimer innen 2030. En stor del av dette kan hentes i eksisterende bygg.

– Boligbyggelagene som er tilsluttet NBBL forvalter ca. 530.000 boliger i over 13.400 boligselskap. NBBLs analyse viser at det er et stort potensial for energieffektivisering i disse byggene, sier Bendiksen.

Nå vil NBBL at Enova skal definere borettslag og sameier som en egen målgruppe, og tilby disse gratis mulighetsstudium og forprosjekt.

– I et borettslag eller sameie kan ikke den enkelte husholdning selv gjøre enøktiltak på bygningskroppen. Derfor er det viktig at vi retter virkemidlene mot styrene, sier Bendiksen, som understreker betydningen av å gi borettslag og sameier riktig beslutningsgrunnlag for det som for de aller fleste er en stor og viktig investering.

Resultatene fra de to norske pilotprosjektene vil legges frem i løpet av 2019.

https://www.tu.no/artikler/rapport-slik-kan-rehabiliterte-bygg-kutte-energibehovet-med-over-80-prosent-br/467686

BJERG LIVE