ARKITEKTUR

Vi udfører som arkitektfirma både bygherrerådgivning og totalrådgivning for både private og offentlige bygherrer og samarbejder fleksibelt og engageret i projekterings- og rådgiverteams.

Vores opgaver spænder vidt fra almene boliger, større erhvervsbyggerier, pleje- og psykiatrisektoren, villaer, skoler og børnehaver, til kulturhuse/idrætsfaciliteter. Vi har ligeledes opført mange nye almene boliger gennem årene. Desuden arbejder vi med bygningsforhold, og vores stab har stor ekspertise og erfaring med om- og tilbygninger. Vi varetager gerne hele byggeprocessen - fra første idé til det fuldførte byggeri - vi lytter og inddrager brugergrupper og bygherren i byggeriets faser, hvilket er fatalt i byggerier, hvor mange parter skal høres. Vi er vant til at håndtere disse processer i boligsociale relationer såvel som i forbindelse med interne brugergrupper og den private bygherre. Tegnestuen har modtaget flere arkitekturpriser og nomineringer for vores unikke bæredygtige tilgang.

Vi har gennem alle faser af et projekt stor fokus på at skabe bygninger med en værdibaseret menneskelig vinkel, som tilgodeser brugernes og beboernes ønsker og samtidig skaber den bedst mulige funktion­alitet, arkitektoniske kvalitet og æstetik. Form og funktion, materialer og overflader, rummelighed og lys er blot nogle af de elementer som indgår i vores arkitektoniske overvejelser. Vi udfordrer konstant os selv i forhold til at nytænke de arkitektoniske greb uden dog på noget tidspunkt at gå på kompromis med de funktionelle krav og behov boligens brugere stiller. Vi sikrer, at både den arkitektoniske kvalitet samt bygherrens ønsker og behov varetages under hele processen.

PRIVAT BYGHERRE: PROCESFORLØB

BJERG Arkitektur har stor erfaring og ekspertise indenfor byggeri til private bygherrer i forskellige skala, herunder både villaer, sommerhuse, rækkehuse og lejlighedsbyggerier – både nybyggeri og renovering/ombygning. Vores speciale er passivhusbyggeri og energirigtig bæredygtig byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. BJERG Arkitektur har modtaget flere arkitektur præmieringer for blandt andet private villaer.

En byggeproces består af forskellige faser og kan virke uoverskuelig for dig som bygherre. Vi ønsker at jeres byggeri skal være en god oplevelse - derfor tilbyder vi:

1.     INDLEDENDE MØDE

Vi mødes meget gerne med dig og tager en uforpligtigende samtale om jeres byggeprojekt. Ønsker I at fortsætte projektet i et samarbejde med os, finder vi sammen et procesforløb, der passer til netop jeres behov.

2.    SKITSEFORSLAG

Skitseprojektet er en viderebearbejdning af dialogskitserne, hvori Jeres evt. bemærkninger er tilgodeset og indarbejdet. Projektmappen henvender sig i særdeleshed til Jer, og består af rumlige tegninger og perspektiver, samt farvelagte og målefaste planer og evt. udvalgt principsnit og facade. Skitseprojektet afleveres typisk i A3-mappeform.
Materialet vil medvirke til, at der kan indhentes prisoverslag fra en hovedentreprenør. 

3.    DISPOSITIONSFORSLAG

Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt Skitseforslag. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.

4.    MYNDIGHEDSPROJEKT

I denne fase udarbejdes myndighedstegninger til godkendelse fra den pågældende kommune. Der kan, i visse tilfælde, blive stillet krav fra kommunen om yderligere dokumenterende materiale i form af f.eks. fundamentsplaner, statiske beregninger mv. Disse ydelser er ikke en del af arkitektprojektet, hvorfor det er muligt, at der allerede i denne fase skal tilknyttes øvrige rådgivere som f.eks. ingeniør og landmåler.

5.    PROJEKTERING

Projektet viderebearbejdes, gennem en grundig teknisk projektering, herefter til et tegningsmateriale, som kan bruges til at indhente præcise tilbud ved eksempelvis en hovedentreprenør. Hvor tidligere tegninger har været i målestok 1:100 er disse typisk i 1:50 eller endnu mere detaljeret. Hertil udarbejdes en summarisk bygningsdelsbeskrivelse anført på tegningerne.
I alt et samlet grundlag, der ikke lader nogen tvivl til overs for den bydende/udførende hovedentreprenør.

6.    TILSYN & OPFØLGNING

Projektopfølgning – Vores deltagelse i fx kontraktforhandlinger, tilsyn på byggepladsen, byggemøder og diverse koordinering i byggeperioden. Omfanget af denne fase afhænger meget af udbudsform, valg af entreprenør og kompleksitet af projektet. Det har ofte vist sig, at være en særdeles god investering, at tilkøbe en større eller mindre arkitektydelse til opfølgning og tilsyn.