BYGHERRERÅDGIVNING & TOTALRÅDGIVNING

BJERG ARKITEKTUR kan, som bygherrerådgiver og totalrådgiver, trække på en bred vifte af kompetencer og erfaring. Vores faglige bredde sikrer, at vi yder den bedst mulige sparring i alle fas­er af projektet, uanset hvilke uforudsigelige situationer, der måtte opstå undervejs. Vi arbejder engageret og tværfagligt og har adgang til et stort netværk af specialister inden for alle byggeriets fagområder, f.eks. energi, arkitektur, akustik, indeklima, bæredygtighed, projektering mm..

Vi bistår jer som bygherre gennem de indledende faser, hvor vision, målsætning og succeskriterier skal fastsættes frem til aflevering af byggeriet. I den indledende fase, hvor der er rum til at skabe kreative og innovative løsninger, sikrer vi, at I får det bedst mulige projekt indenfor den afsatte økono­miske ramme. Valg af udviklingsrammer, -forløb og udbudsstrategi har betydning for de muligheder, der opstår i et projektforløb. In­dledningsvist er det derfor vigtigt, at afstemme forventningerne om­kring kvalitet, bæredygtige ambitioner, økonomi og tidsplan.