INDRETNING & BRUGERINDDRAGELSE

Brugerinddragelse har altid spillet en vigtig rolle for os hos BJERG ARKITEKTUR. Bygninger skabt af mennesker/brugergrupper og til mennesker med en uundværlig stærk menneskelig værdivinkel, kræver i vore øjne stærk holistisk tilgang til formgivning, funktion, behovs program­mering og udførelse, som vi kun kan opnå gennem et tæt og kon­struktivt samarbejde med bygherre, brugere og fagfolk.

Brugerinddragelse og en konstruktiv dialog er derfor altid i fokus i alle BJERG ARKITEKTURs projekter uanset skala og økonomi. Hensigten med en dialogbaseret brugerinddragelse er at skabe relevant og værdifuld arkitektur med fokus på beboere og brugere.

TILGANG: I vore øjne er denne mere holistiske vinkel på formgivning, funktion, akustik, behovsprogrammering og udførsel, som vi udelukkende kan opnå gennem et tæt og konstruktivt samarbejde med bygherre, brugere og fagfolk en nødvendighed. Vi har på tegnestuen rigtig gode erfaringer med at denne brugerinddragelse indledes på et så tidligt plan som muligt og allerhelst inddrager alle parter på stedet, fra involverede brugere, forældre og personale gennem workshops og personlige interviews.

VISION: Vi ønsker at skabe rum til mennesker - med respekt for individet i en åben og ærlig dialog omkring ønsker og behov. Tegnestuens arkitektoniske holdning kendetegnes af et fokus på det enkle og væsentlige i en bygning med nytænkning i form, funktion og materialer. Vi ønsker at skabe rammer for sanselige oplevelser hvor rum, proportion, lys, overflader og deres gensidige virkning udfordrer brugernes oplevelse af arkitekturen i sin helhed

Vi arbejder med helheden & kundens behov for øje, i en fælles proces mod et unikt personligt skræddersyet produkt.

MÅLSÆTNING: Vores målsætning er at definere den bedste løsning både teknisk, funktions-, energi- og kvalitetsmæssigt, udviklet i samspil med en gruppe aktører, der kan udvikle og debattere og i sidste ende gen­nem et styret procesforløb nå frem til den rigtige løsning. Vi er af den klare overbevisning at vi ikke udelukkende kan eller skal forlade os på tegnestuens mangeårige viden og erfaring som form­givere og rådgivere, men ser det som essentielt at vi formår at tolke og inddrage og indarbejde lige netop de projektspecifikke ønsker og behov vi ved er forskellige fra projekt til projekt, og fra bruger­gruppe til brugergruppe. Derfor vægter vi også denne brugerind­dragelse højt i forhold til at sikre kvaliteten i de projekter vi arbejder med, da kvalitet for os netop er at materialisere de ønsker og krav der er fra bygherre og brugere.

PROCESS/METODE: Vi har på tegnestuen rigtig gode erfaringer med at denne bruger­inddragelse indledes på et så tidligt tidspunkt som muligt, hvilket konkret betyder at vi anbefaler brugerinddragelsen indledes som opstart til projektet forud samt under udarbejdelsen af idékoncept og byggeprogram.