LOKALPLAN & PLANLÆGNING

Hos BJERG ARKITEKTUR ønsker vi at skabe plads til mennesker. Vi indgår i innovativ planlægning, i varierende skala med respekt for oplevelsen af byens rum - både i mindre boligbebyggelser samt i større byplanmæssige opgaver, hvor boliger, institutioner & erhverv integreres

Vi arbejder helhedsorienteret, med fleksible og fremtidssikrede løsninger, skabt på baggrund af tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere. Bæredygtighed indarbejdes som en selvfølge, med fokus på at optimere udnyttelsen af solens energiressourcer, i den byplansmæssige formgivning.

Vi har stor erfaring i at udarbejde lokalplaner fra vision til godkendte planer. Vi arbejder engageret og seriøst med hvert projekt og arbejder i en procesbaseret dialog med både bygherre, myndigheder og interessenter.